Imam/geestelijk verzorger

Als je kiest voor de specialisatie imam/islamitisch geestelijk werker dan krijg je verdieping in theologische vakken gericht op de praktijk waarmee een imam/islamitisch geestelijk werker mee te maken heeft, zoals: preken, pastorale gespreksvoering, rituelen en het leiden van een gemeenschap. Ook loop je stage als imam/islamitisch geestelijk werker om de opgedane kennis in praktijk uit te voeren. Verder werk je aan onderzoeksvaardigheden en wordt er afgesloten met een afstudeerstage, afstudeeronderzoek en een assessment.

Na het behalen van je diploma kun je onder andere aan de slag als imam/islamitisch geestelijk werker in de moskee. De moskee wordt in toenemende mate gezien als gesprekspartner voor overheidsinstellingen en organisaties. Dit kan alleen als moskeeën beschikken over imams die de islamitische leer en traditie kennen, maar ook weten hoe ze als pedagoog, raadsman en organisator met mensen en instellingen in onze Nederlandse situatie moeten omgaan.

Bij het werk van een islamitisch geestelijk werker moet je denken aan de geestelijke verzorging in allerlei zorginstellingen en aan de dialoog met andersdenkenden en andersgelovenden. Maar ook beroepskrachten met een andere religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond signaleren steeds vaker de behoefte aan islamitische collega’s die als gelijkwaardige partners met hen kunnen samenwerken.

Meer informatie?

Wil je meer weten, kom dan naar één van onze open dagen. Natuurlijk kun je ons ook e-mailen. Dat kan via info@i-ua.nl

Extra info

*De opleiding islamitische theologie is een nieuwe opleiding die op dit moment nog niet is erkend door de NVAO.
De opleiding wordt ingericht op hbo-niveau en zal zodra dat mogelijk is voor erkenning worden voorgedragen.