Islam Color

Islam Color organiseert lezingen, cursussen, laagdrempelige studiebijeenkomsten voor de geinteresserde leek. Daarnaast verzorgt IUA gastcolleges, waarin medewerkers en/of studenten hun kennis en ervaring delen met studenten en professionals. Op deze manier bereikt IUA (aankomende) beroepsbeoefenaren.