Islamitische Theologie (op Masterniveau)

IUA-Islamitische Theologische Faculteit biedt studenten de mogelijkheid om op masterniveau te specialiseren in de islamitische theologie.

Studenten die het programma op bachelor niveau bij de IUA hebben gevolgd kunnen hun studie voortzetten om op academisch niveau zich verder te verdiepen in islamitische theologie.
Het programma op masterniveau ziet er als volgt uit:

Programma op masterniveau: islamitisch theologie (60 ec)

 • Toegepaste islamitisch psychologie: Antropologie van ziekte en gezondheid in moslimcultuur 5
 • Fiqh al-waqi’ 5
 • Moslim zijn in Nederland; sociaal-maatschappelijke vraagstukken 5
 • Spirituele counseling 5
 • Fiqh al-Djihâd: Vrede- en veiligheidsvraagstukken in de islam’ 5
 • Bekeren en bekeerd worden 5
 • Masterstage 10
 • Assessment 5
 • Masterscriptie 15

Studenten die het programma op bachelor-niveau bij de IUA niet hebben gevolgd dienen een pre-mastertraject af te ronden van 60 ec’s om toegelaten te worden tot het masterprogramma van de IUA. Het pre-masterprogramma ziet er als volgt eruit;

Pre-masterprogramma (60 ec)

 • Islamitische pedagogiek en psychologie 3
 • Qur’anwetenschappen 3
 • Sira: levensloop van de profeet Muhammad 3
 • Jodendom / Christendom 3
 • Arabisch 1 3
 • Levensbeschouwelijke gespreksvoering 3
 • Hadithwetenschappen 3
 • Usul al-Fiqh: praktische theologie 5
 • Hindoeïsme / Boeddhisme 5
 • Arabisch 1 3
 • Pedagogisch-Didactisch handelen 3
 • Tafsir: Qur’anexegese 3
 • Godsdienstsociologie 3
 • Qur’an recitatie en hifz 1 3
 • Arabisch 2 3
 • Religieuzekaart van Nederland 3
 • ‘Ilm al-Kalam: geloofsleer 3
 • Moslims in Nederland 3
 • Qur’an recitatie en hifz 2 3
 • Arabisch 2 3

Lesdagen:
Master: DT en VT: dinsdag
VT: Zaterdag en woensdag

NVAO: Nadat de eerste onderwijscyclus is afgerond, wordt de opleiding beoordeeld door de NVAO voor erkenning.