Leraar islamgodsdienst 2e graads

Kies je voor de lerarenopleiding islamgodsdienst dan word je tijdens de opleiding verder voorbereid als leerkracht. Hierbij komen vakken, zoals: docent in de klas, toetsen en beoordelen, groepsdynamica en rituelen vanuit een lerarenperspectief aan bod.

Ook bij deze opleidingsrichting werk je verder aan onderzoeksvaardigheden en wordt er afgesloten met een afstudeerstage, afstudeeronderzoek en een assessment.

Als leraar islamgodsdienst kom je te werken in het (voortgezet)onderwijs. Je kunt als leraar godsdienst/levensbeschouwing aan de slag. Verder is in de moskee, in de jeugdzorg en in het onderwijs behoefte aan gekwalificeerde godsdienstleerkrachten, die de problematiek en uitdagingen van jongeren met een moslimachtergrond kunnen benaderen vanuit verschillende invalshoeken.

Meer informatie?

Wil je meer weten, kom dan naar één van onze open dagen. Natuurlijk kun je ons ook e-mailen. Dat kan via info@i-ua.nl

Extra info

*De opleiding islamitische theologie is een nieuwe opleiding die op dit moment nog niet is erkend door de NVAO.
De opleiding wordt ingericht op hbo-niveau en zal zodra dat mogelijk is voor erkenning worden voorgedragen.